Vi har på årsmötet förändrat stadgarna så att klubbens verksamhet även omfattar den nyare modellen av Opel GT samt Speedster. I klubben finns 3 nya GT och 4 Speedster, fler är välkomna!