Medlemskap

Är du intresserad av ett medlemskap i Club Opel GT?

Enklaste och snabbaste sättet att bli medlem är att betala årsavgiften som är 250 kr på klubbens plusgirokonto 4333994-4.
På inbetalningskortet fyller man i namn och adress samt att man önskar bli medlem. När medlemsavgiften är registrerad får man medlemsnummer samt klubbens stadgar och senaste numren av GT-bladet. Man registreras också i klubbens matrikel.

Frågor angående medlemskap kan också göras till Kenth Svensson, kassör i GT-klubben, se kontaktsidan.

Lämna ett svar

Go to Top