Kontakt

Logga Club OpelGT SchwedenKontakt

Styrelsen:

Ordförande samt redaktör:
Lars Kleppe
Lospånga byväg 41
725 92 Västerås
021-55744
070-2963337
lars@kleppe.se

Vice ordförande 
Jan Perdén
0701-859070

jan.perden@albatross.com

Sekreterare:
Helene Johansson

Kassör samt websidan:
Kenth Svensson
0703-668377
blueskenth1963@gmail.com

Övriga ledamöter:
Jörgen Karlsson
Stephan Keier
Jan Olof Säfvelin

Lämna ett svar

Go to Top